Juristas, geniş müvekkil çevresi ile gerek Türk vatandaşlarının kendi aralarında gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukuku kapsamında olan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Medeni Kanun ve ilgili milletlerarası mevzuatları kullanarak uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında hizmet vermektedir.