Zarar Sigortalarında Zamanaşımı ve Muacceliyet

Zamanaşımı İncelemesi Kasko sigorta sözleşmelerinden doğan davalar, Türk Ticaret Kanunu’nun 1420. maddesi uyarınca iki yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.Bu durum, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın C.9. maddesinde de açıkça belirtilmiştir. Akademik literatürde de, kasko sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davaların iki yıllık zamanaşımı
Read More