Sağlık hukuku, bireylerin en etkin şekilde sağlık bakım hizmetlerinden faydalanma haklarını, sağlık bakım hizmetlerinin organize edilmesi, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının korunmasını, sağlık hizmeti sunanlar ile bu sağlık hizmetinden yararlananlar arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir alana sahip olan sağlık hukuku, içerisinde; kamu sağlığı hukuku, sağlık idaresi hukuku, tıp hukuku alt dallarını barındırmaktadır.

Sağlık hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar;

Sağlık görevlilerinin tıbbi hatalarından ortaya çıkabilecek sorumlulukların yasal takibi

Özel sağlık kuruluşlarını sağlık hukuku kapsamında yönetiminde hukuki danışmanlık

Sağlık kuruluşları ve sağlık personeline kurumsal hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

İlaç üreticileri ve tedarikçilerinin üretim ve dağıtım sözleşmelerinin düzenlenmesi

Sağlık hizmeti sunan kuruluşların, hizmet sağlayıcı ve hizmetten yararlananlar arasındaki ihtilafların çözümünde hukuksal sürecin başlatılması ve takibi

Sağlık hizmetinden faydalananların haklarına aykırı olarak ortaya çıkan hatalı tıbbi müdahalelere karşı maddi-manevi tazminat davası, ceza davası gibi hukuki sürecin başlatılması ve sürecin takibi