İş hukuku alanında müvekkillerin istihdam sürecinin başladığı andan itibaren sonuçlanıncaya kadar olan bütün prosedürlerin İş kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamak, hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını koruyarak ihtiyaç duyulması halinde müvekkilin davasının temsili ve takibini sağlamak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

– Belirli süreli ve süresiz sözleşmelerin feshi ve işten çıkarma konularında sulh/dava takibi

– Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması

– İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklarla ilgili hukuki danışmanlık

– Çalışma ortamının güvenlik ve sağlık açısından yasal mevzuata uygunluğu hakkında danışmanlık

– İş sözleşmelerinin güncel mevzuata göre düzenlenmesi

– İşçi haklarının korunması