Her vatandaşın vergi yükümlülüğü vardır ve vergi ödemek vatandaşlık görevlerindendir. Vergi hukukunun içeriği bireyin ve devletin haklarını ve yaptırım gücünü ortaya koyar. Vergilendirme Vergi Usul Kanununa uygun olarak yapılmalıdır.

İdare hukukunun alanı devlet ve bireyin arasında olan ilişkiden kaynaklı oluşan uyuşmazlıkların çözümü yer almaktadır. Kamu görevlileriyle ilgili hukuki sorunlar kamulaştırma ve imar hukuku, yerel veya merkezi yönetimlerle ilgili sorunlar gibi uyuşmazlık halinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

– Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

– İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

– Davaların takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

– Kamulaştırma ve imar