İcra İflas Hukuku alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespitini kapsamaktadır. Bu tespitlerden yola çıkarak alacağı tahsil edebilmek adına icra, ihtiyati tedbir ve haciz işlemleri yapılmaktadır.   Alacalıklı ve borçlunun arasında oluşan uyuşmazlığın çözümünde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dava takibi ve temsili yetkili icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerde yapılmaktadır.

İcra İflas Hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

– Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

– Genel haciz yolu takibi

– Borçlu ya da alacaklılar arasında yapılan borç yapılandırma görüşmeleri ve/veya sulh anlaşmaları protokolleri

– İflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi ve temsili

– Konkordato sürecinde danışmanlık

– İcra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi

– Kambiyo senetlerine mahsus alacakların tahsili

– Menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi

Ekibimiz yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.