Uluslararası anlaşmalardan yola çıkarak ve çok göç alan ve göç veren bir ülke olarak yabancıların ve vatandaşların haklarının korunması için gerekli olan çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlık ve Yabancılar hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığın belirlenmesi çözümü ve dava takip ve temsili yapılmaktadır.  Yabancıların Türkiye’deki haklarına ilişkin her türlü idari ve hukuki işlemleri ve davaları ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin bütün hukuki ve idari işlemlerin yapılması ve vatandaşlık hukuku davalarının takibine kadar hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul yatırımı ile birtlikte Türk vatandaşlığının kazanılması ve yatırımların yapılması sürecinde hukuki destek ve hizmet sağlamaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

  • Yabancıların oturma/çalışma izni, oturma/çalışma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması hzimetleri, (SGK ve Emniyet işlemlerinde danışmanlık)
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Ofisimizde donanımlı yerli ve yabancı avukatlar aracılığıyla Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.