Sigorta, gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli olaylar sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar karşısında korunmalarını amacıyla ortaya çıkmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin değişiklik gösteren olaylar karşısında uğrayabilecekleri rizikoları, karşılıklı yardım temeline dayanarak azaltma ve giderme düşüncesi sigorta sistemini doğurmuştur. Ülkemizde gelişim evresinde olan sigorta alanı, her geçen gün güncellenmektedir. Mevzuattaki yeniliklerle birlikte; Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararları ile sigorta alanı gelişim sürecini devam ettirmektedir.

Sigorta hukuku, sigorta ilişkisi içerisinde olan ve sigortacılık hizmeti veren kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını sistem içerisinde inceleyen hukuk dalıdır.

Juristas olarak Sigorta hukuku alanına giren uyuşmazlıkların çözümü için sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar;

• Sigorta sözleşmelerinin kurulması ve düzenlenmesinde uyulması gereken esasların belirlenmesi
• Sigorta poliçesi hazırlanması, düzenlenmesi
• Sigorta ilişkisine taraf olan sigortacının; rizikoyu taşına, aydınlatma yükümlülüğün belirlenmesi ve gider-tazminat ödeme borcunun kapsamının çerçevelenmesi
• Zarar sigortası türleri olan mal ve sorumluluk sigortalarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
• Yangın sigortası, taşıma sigortası, tarım sigortası, hırsızlık sigortası, kasko sigortası. Makine kırılması ve montajı sigortası, inşaat sigortası, cam kırılma sigortası ve alacak sigortası (kredi sigortası, ihracat kredi sigortası, yurtiçi kredi sigortası, borç ödeme sigortası, kredi hayat sigortası, mevduat sigortası) alanlarında hukuki danışmanlık
• Sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğa yol açan olaylar karşısında malvarlığında ortaya çıkabilecek değer azalmaları rizikosunu güvence altına alınmasında faydalanabileceği; motorlu kara taşıtları sorumluluk sigortası, hukuki sorumluluk sigortası, zorunlu trafik sigortası, ihtiyari trafik sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası alanlarında dava takip süreci.