Juristas, uluslararası işlem ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda bünyesinde bulundurduğu uluslararası hukukta etkin avukatlarla yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermektedir.

Juristas Hukuk Bürosu yabancı yatırımcılara, Türkiye’deki yatırım sürecinin başlatılması, devamı ve sonuçlandırılması; Türk ve yabancı devletlerin mevzuatına uygun hale getirilmesiyle birlikte müvekkillerin uluslararası ihtilaflarının çözüme kavuşturulması konularında, ihtilafın Türkiye Cumhuriyeti veya yurtdışı yargı yerlerinde dava veya sulh yollarıyla çözüme ulaştırılmayı amaçlamaktadır.

Juristas uluslararası işlem ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda sunduğu bazı hizmetler şunlardır:

Yurtdışı kaynaklı ticaretlerde yurtdışı alacaklarının takip edilmesi

 İhracat ve ithalatta hukuki danışmanlık verilmesi

Yargı kararlarının yabancı devletlerce icra ve infazının sağlanması

Ticari şirketlere yatırım konularında sunulan teşviklerde hukuki danışmanlık verilmesi

Gümrük kaynaklı işlemlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi

Ticari mal ve hizmetlerin gümrük işlemleri, taşınması ve sigortalanması ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi