6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yeni ve önemli değişiklikler sonucunda yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir şekilde düzenlenen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicinin; sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarlarının korunması, zararlarının tazmin edilmesi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi tüketicinin yararına birçok gelişmeye yol açmıştır.

Tüketicinin korunması gereken alanlarda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yönetmeliklerin kapsamında olan konuların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Tüketici Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

– Tüketici Hakem Heyetine başvuru ve süreç takibi

– Tüketici mahkemelerinde süreç ve takibi

– Tüketici Kredisi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

– Satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

– Ayıplı mal ve ayıplı hizmetlerden doğan ihtilafların çözümü

– Abonelik sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar