Uluslararası ticaret hukukunun alanı farklı ülkelerde ve bölgelerde faaliyet gösteren, gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleşen mal ve hizmet ticaretidir. Uluslararası yapılan ticaretlerde yabancılık unsuru bulunduğundan hem ülkemiz mevzuatına hem de uluslararası mevzuata tabidir.

Uluslararası satım sözleşmelerinin kurulması

Uluslararası ticarette mal ve hizmet teslim sürecinin yasal takibi

Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını (tahkim, uzlaştırma, arabuluculuk, hakem) kullanarak doğan uyuşmazlığının çözümü

Yabancı devletlere yapılacak yatırımlarda, yatırım politikası belirleme ve gerekli teşviklerin araştırılması

Yatırım yapılacak devlet kuruluşları arasında müzakerelerde temsil hizmeti

Uluslararası ticaretten doğan ihtilafların çözümünde avukatlık hizmetleri