İki Ortaklı Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Çıkarılma Davası Hukuki Değerlendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 640/f.3. maddesi, ortaklıktan çıkarma davasının açılabilmesi için belirli şartları öngörmektedir. Bu şartların temelinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 621/f.1-(h) hükmü uyarınca genel kurulda oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun ve temsil edilen oyların en az üçte ikisinin sağlanması koşuluyla
Read More