Bilişim Hukuku; bilgi teknolojilerinin kötüye kullanılarak gerçek ve tüzel kişilere zarar verilmesini engellemek amacıyla doğmuş bir hukuk dalıdır. Her geçen gün artan iletişim ve bilgi teknolojileri karşısında gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramı ortaya çıkmıştır.

Bilgilerin güvenli ortamlarda saklanmasına özen gösterildiği günümüzde bilgileri otomatik işlemeye tabi tutan, nakledilmesine yarayan sistem ve teknolojilere kanuna aykırı olarak, yekti sınırı aşılarak yapılan her türlü müdahale “bilişim suçu” olarak adlandırılmaktadır. En genel tanımıyla bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla işlenen suçlar şeklinde tanımlanmaktadır.

Juristas, alanında uzman kişilerce hukuksal zeminde, bilişim alanında çözüm odaklı hukuki hizmet vermektedir. Bu kapsamda verdiğimiz bazı hizmetler şunlardır:

Hukuk alanında güncel bilimsel gelişmelerin takibi

Bilişim alanında özgün hukuki çözümler sunma

İçerik üreticileri ve yer sağlayıcıların ihtiyacına yönelik danışmanlık hizmeti

Sanal ortamlarda mal ve hizmet satan tüzel kişilere hukuki alt yapı oluşturma süreci

Sanal ortamlarda oluşan kanuna aykırılıkların ve ihlallerin takibi

E-ticaret sistemlerinin kuruluş aşaması ve devamında hukuki danışmanlık

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme eylemlerine karşı yasal süreç takibi.