Uluslararası ticaretin çoğalması ve globalleşen dünyada uluslararası ticaretin yaygınlaşması, yerli ve yabancı şirketlerin kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerininin koruması gerekliliği arttırmıştır. Bu artış Fikri Sınaî Haklar Hukukunun gelişmesine katkı sağlamıştır.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır bunlar;

– Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
– Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
– Telif hakları
– Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
– Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık
– Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve danışmanlık