Satış Sözleşmesinde Ayıptan Sonra Alıcının Seçimlik Hakları

Satış sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler vardır[1]. Satıcının satılan taşınırın zilyetliğini, taşınmazın da mülkiyetini devretmekle yükümlüdür. Satış sözleşmesinde tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere ilişkin ödemezlik def’i (TBK m. 97), ifa güçsüzlüğü def’i (TBK
Read More