ÜCRET GARANTİ FONU KAPSAMINDA İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

Hizmet sözleşmesine tabi olarak işverence çalıştıran işçilerin, ücret alacağının garanti kapsamına alınması için Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. İşverenenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası düzenlenmesi, işverenin iflası veya iflasının ertelenmesi sebepleriyle işçilere işçi ücret alacağını ödemede zorluk yaşayan işverenlerin işçilere ödemesi
Read More

TANIK OLARAK AVUKAT

Mahkemeye yardımcı organlar arasında sayılan avukatlar; savcılar, noterler gibi doğrudan ve dolaylı olarak yargı hizmetine katkıda bulunurlar. Avukatlık mesleği, serbest meslek olmakla birlikte kamu hizmeti olarak sayılmaktadır. Yargının kurucu unsurlarından savunma hakkının temsilcisi olan avukatlar bağımsız olması gereken savunmayı serbestçe temsil ederler.
Read More

Satış Sözleşmesinde Ayıptan Sonra Alıcının Seçimlik Hakları

Satış sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler vardır[1]. Satıcının satılan taşınırın zilyetliğini, taşınmazın da mülkiyetini devretmekle yükümlüdür. Satış sözleşmesinde tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere ilişkin ödemezlik def’i (TBK m. 97), ifa güçsüzlüğü def’i (TBK
Read More

Milletlerarası Hukuk

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası
Read More