Zarar Sigortalarında Zamanaşımı ve Muacceliyet

Zamanaşımı İncelemesi Kasko sigorta sözleşmelerinden doğan davalar, Türk Ticaret Kanunu’nun 1420. maddesi uyarınca iki yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.Bu durum, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın C.9. maddesinde de açıkça belirtilmiştir. Akademik literatürde de, kasko sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davaların iki yıllık zamanaşımı
Read More

Yabancıların Çalışma İzninin Değerlendirilmesi

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13.Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Belirtilmiştir. Bakanlık
Read More

İki Ortaklı Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Çıkarılma Davası Hukuki Değerlendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 640/f.3. maddesi, ortaklıktan çıkarma davasının açılabilmesi için belirli şartları öngörmektedir. Bu şartların temelinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 621/f.1-(h) hükmü uyarınca genel kurulda oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun ve temsil edilen oyların en az üçte ikisinin sağlanması koşuluyla
Read More

Suç duyurusunda nasıl bulunulur?

Suç duyurusunda bulunmak için öncelikle yetkili makamlara başvurmanız gerekmektedir. Bu makamlar Türkiye’de genellikle Emniyet Müdürlüğü,Polis Merkezleri, Karakollar,  Cumhuriyet Başsavcılığı veya e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’dir (CİMER). Suç duyurusunda bulunmak için öncelikle, suçun işlendiği yerin yetkili makamına başvurmanız gerekmektedir. Bu başvuru genellikle sözlü
Read More

Türkiye’de Boşanma Davası

Türkiye’de boşanmak için çiftlerin öncelikle evliliklerinin Türk Medeni Kanunu’na (TMK) uygun olması gerekiyor. Boşanma işlemleri, TMK’nın belirlediği kurallar ve süreçlere göre yürütülür. Türkiye’de boşanma, iki şekilde gerçekleştirilebilir: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin anlaşarak boşanmaya karar vermesi durumunda uygulanırken, çekişmeli
Read More

ÜCRET GARANTİ FONU KAPSAMINDA İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

Hizmet sözleşmesine tabi olarak işverence çalıştıran işçilerin, ücret alacağının garanti kapsamına alınması için Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. İşverenenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası düzenlenmesi, işverenin iflası veya iflasının ertelenmesi sebepleriyle işçilere işçi ücret alacağını ödemede zorluk yaşayan işverenlerin işçilere ödemesi
Read More

TANIK OLARAK AVUKAT

Mahkemeye yardımcı organlar arasında sayılan avukatlar; savcılar, noterler gibi doğrudan ve dolaylı olarak yargı hizmetine katkıda bulunurlar. Avukatlık mesleği, serbest meslek olmakla birlikte kamu hizmeti olarak sayılmaktadır. Yargının kurucu unsurlarından savunma hakkının temsilcisi olan avukatlar bağımsız olması gereken savunmayı serbestçe temsil ederler.
Read More

Milletlerarası Hukuk

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası
Read More