ÜCRET GARANTİ FONU KAPSAMINDA İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

Hizmet sözleşmesine tabi olarak işverence çalıştıran işçilerin, ücret alacağının garanti kapsamına alınması için Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. İşverenenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası düzenlenmesi, işverenin iflası veya iflasının ertelenmesi sebepleriyle işçilere işçi ücret alacağını ödemede zorluk yaşayan işverenlerin işçilere ödemesi gereken ücret alacakları; işçinin işverenin sayılan sebeplerle ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki bir yıl içinde aynı işverenin bünyesinde çalışıyor olması, ödenmeyen ücret alacağının 5 yıllık zamanaşımına uğramamış olması, ücret alacağının mevcut olduğu dönemde  hizmet sözleşmesine tabi olarak çalışıyor olması şartlarını sağlaması kaydıyla ücret garanti fonundan karşılanmaktadır.

Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerden ücret alacağı bulunan işçilerin, işçi alacakları İŞKUR tarafından ödenmektedir. İşverenin Konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası düzenlenmesi, işverenin iflası veya iflasının ertelenmesi sebebiyle ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçiler; Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi, İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge ve İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi alacak Belgesi ile İŞKUR’a müracaat etmeleri halinde 3 aylık temel ücret alacağını geçmemek üzere Ücret Garanti Fonun’dan ücret alacağını alabilmektedir.

 

Av. Şerif Burak SAĞIR

Leave a Comment