Türkiye’de Boşanma Davası

Türkiye’de boşanmak için çiftlerin öncelikle evliliklerinin Türk Medeni Kanunu’na (TMK) uygun olması gerekiyor. Boşanma işlemleri, TMK’nın belirlediği kurallar ve süreçlere göre yürütülür. Türkiye’de boşanma, iki şekilde gerçekleştirilebilir: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin anlaşarak boşanmaya karar vermesi durumunda uygulanırken, çekişmeli boşanma, çiftlerin anlaşamaması veya bir tarafın boşanmaya itiraz etmesi durumunda uygulanır. Anlaşmalı boşanma işlemleri mahkeme huzurunda gerçekleştirilir ve çiftlerin TMK’da belirlenen şartları yerine getirmesi gereklidir. Çekişmeli boşanma işlemleri ise daha uzun sürebilir ve mahkeme süreci boyunca taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Çekişmeli boşanma davalarında hakim, tarafların delillerini ve savunmalarını dinleyerek karar verir. Boşanma işlemleri sırasında, çiftlerin mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşmaya varması gerekmektedir. Boşanma sonrasında, karar kesinleştiğinde çiftler resmi olarak boşanmış sayılırlar. Boşanma işlemleri oldukça hassas ve duygusal süreçlerdir. Bu nedenle, çiftlerin bir avukattan veya uzman bir danışmandan destek almaları önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için anlaşarak mahkeme huzurunda boşanma işlemlerini yürüttüğü bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma işlemleri, çiftlerin TMK’da belirtilen şartları yerine getirmesi gereklidir. İşte anlaşmalı boşanma sürecinde yapılması gerekenler:

Taraflar arasında anlaşma sağlanması: Anlaşmalı boşanma işlemleri için öncelikle çiftlerin tüm konularda anlaşmaya varması gerekmektedir. Bu konular arasında mal paylaşımı, nafaka, velayet, çocukların velayeti gibi konular yer alabilir.Boşanma protokolünün hazırlanması: Tarafların anlaşması durumunda bir boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokol, tarafların anlaştığı tüm konuları detaylı bir şekilde içermelidir.
Mahkemeye başvuru: Hazırlanan boşanma protokolü, mahkemeye başvuru yapılırken sunulur. Tarafların avukatları, boşanma protokolünü ve diğer gerekli belgeleri mahkemeye sunarlar.
Mahkeme süreci: Mahkeme, boşanma protokolünü inceler ve tarafların anlaşmasını onaylar. Eğer mahkeme, boşanma protokolünü uygun bulursa, taraflar resmi olarak boşanmış sayılır.
Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. Ancak, çiftlerin her konuda anlaşmaya varmaları gerektiği için bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Bu nedenle, boşanma işlemleri sırasında bir avukat veya uzman bir danışmandan destek almak önerilir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Konusu

Anlaşmalı boşanma durumunda velayet konusu, tarafların anlaşması sonucunda karara bağlanır. Velayet, çocuğun günlük yaşamını yönetme yetkisini ve sorumluluğunu ifade eder. Anlaşmalı boşanmalarda velayet konusunda alınabilecek kararlar şunlardır:

  1. Ortak velayet: Tarafların anlaşması doğrultusunda çocuklarının velayeti, anne ve babaya ortak olarak verilebilir. Bu durumda, anne ve baba çocukların bakımından eşit sorumluluk taşır. Çocuklar, her iki ebeveynle birlikte yaşayabilir veya belirli bir zaman diliminde bir ebeveynin yanında, diğer zaman diliminde diğer ebeveynin yanında olabilirler.
  2. Tek taraflı velayet: Tarafların anlaşması doğrultusunda çocukların velayeti, sadece bir ebeveyne verilebilir. Bu durumda, velayeti verilen ebeveyn çocukların bakımından tek sorumluluk taşır. Diğer ebeveyn, belirli bir zaman diliminde çocuklarını görebilir.
  3. Dönüşümlü velayet: Tarafların anlaşması doğrultusunda çocukların velayeti, belirli bir süre için anne ve babaya sırayla verilir. Bu durumda, belirli bir süre çocuklar anneyle birlikte yaşarken, belirli bir süre de babayla birlikte yaşarlar.

Anlaşmalı boşanma durumunda velayet konusu, çiftlerin anlaşması doğrultusunda karara bağlanır. Çocuğun velayeti, çocuğun ihtiyaçları, ebeveynlerin durumu ve çocuğun geleceği dikkate alınarak karar verilir. Bu nedenle, çiftlerin velayet konusunda detaylı bir şekilde konuşarak, çocukların çıkarlarına en uygun kararı vermeleri önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Konusu

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, tarafların evlilik süresince edindikleri malların nasıl paylaşılacağına dair kararın alınması anlamına gelir. Taraflar, anlaşmalı boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda anlaşarak karar verebilirler. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı genellikle evlilik süresince elde edilen malların adil bir şekilde paylaşımını ifade eder. Bu mallar, evlilik süresince edinilen taşınmazlar, araçlar, banka hesapları, yatırımlar ve diğer mal varlıklarını içerebilir. Taraflar, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı konusunda öncelikle malların tam bir listesini hazırlarlar. Daha sonra, bu malların değeri, hangi tarafların adına kayıtlı olduğu ve diğer önemli faktörlere göre bir paylaşım planı oluşturulur. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı konusunda tarafların uzlaşması sonucu, paylaşım anlaşması belgesi hazırlanır ve imzalanır. Bu belge, taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, hukuki olarak delil niteliği taşıyacaktır. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı konusunda, tarafların avukatları da devreye girebilir. Avukatlar, tarafların haklarını korumak ve adil bir anlaşma sağlamak için gereken tüm hukuki işlemleri yürütürler. Özetle, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, tarafların anlaşması doğrultusunda belirlenir ve malların adil bir şekilde paylaşımı hedeflenir. Tarafların mal paylaşımı konusunda detaylı bir şekilde konuşarak, adil bir anlaşma sağlamaları önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Duruşmaya Gelmesi Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanmada tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri üzerinde ortak karar aldıklarını hakim huzurunda bildirmeleri gerekmektedir. Mahkeme, tarafların sunduğu belgeleri ve anlaşmalı boşanma protokolünü inceleyerek kararını verebilir. Protokol hükümleri aile hukukuna uygun maddeler içermeli ve hukuka aykırılık barındırmamalıdır. Mahkeme, tarafların duruşmaya katılmaması durumunda boşanmaya hükmetmez. Mahkeme kanuna aykırılık bulunan maddeleri protokolden çıkartabilir veya anlaşmalı boşanma protokolünü revize edebilir. Bu durumda tarafların onayını alır. Ayrıca, anlaşmalı boşanmada çocukların velayeti, nafaka, tazminat veya mal paylaşımı gibi konularda taraflar arasında anlaştıklarına mahkeme tarafından kanaat getirilirse mahkeme boşanmaya karar verir..

Anlaşmalı Boşanma Davalarının Kesinleşmesi

Boşanma davasının kesinleşmesi, kararın taraflar veya ilgili tüm kişilere tebliğ edildiği ve bu karara karşı kanunen belli bir sürede itiraz edilmediği durumlarda gerçekleşir. Boşanma davasının kesinleşmesi, tarafların evlilik bağından kesin olarak kurtulması anlamına gelir. Taraflar, kesinleşen kararın gerekliliklerini yerine getirerek, boşanma sürecini tamamlamış olurlar.Taraflar boşanma kararı kesinleşinceye kadar sadakat yükümlülüklerini aykırı hararet edemezler. Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında, tarafların yasal statüsü değişir ve artık evli değillerdir. Boşanma kararının kesinleşmesi, tarafların yasal haklarını ve sorumluluklarını belirler. Taraflar, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında, anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenen maddeleri yerine getirerek boşanma sürecini tamamlarlar.

Anlaşmalı Boşanmada İtiraz Süresi

Anlaşmalı boşanma kararına itiraz süresi, 2 haftadır. Bu süre, boşanma kararının taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Taraflar, boşanma kararına karşı itiraz etmek için 2 hafta içinde başvuruda bulunmalıdırlar. İtiraz dilekçesi, tarafların avukatları veya kendileri tarafından mahkemeye sunulabilir. Anlaşmalı boşanma kararına itiraz süresi, son derece önemlidir ve tarafların yasal haklarını korumaları açısından dikkatlice takip edilmelidir. Taraflar, bu süre içinde itiraz etmezlerse, boşanma kararı kesinleşir ve yasal olarak itiraz etme hakları kalmaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa İlamlı İcra Başlatılabilir Mi

Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmedir ve anlaşmalı boşanma kararının bir parçasıdır. Protokolde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf icra yoluyla hakkını talep edebilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddelerin yerine getirilmemesi halinde, protokolün gerektirdiği şekilde icra yoluyla tahsil edilebilmesi mümkündür. Bu durumda, hukuki bir süreç başlatmak için icra takibi başlatmak gerekir

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Kocasının Soyadını Kullanması Durumu 

Türkiye’de, evlilik birliği sırasında kadın kocasının soyadını alır. Ancak, boşanma davası sonucunda kadın eski soyadını kullanır. Kocasının soyadını kullanmak istiyorsa , anlaşmalı boşanma protokolüne bu konuda bir madde eklenmesi gerekmektedir.  Anlaşmalı boşanma protokolünde, kadının eski soyadını kullanabileceği veya kocasının soyadını koruyabileceği belirtilmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma protokolünde bu konuda bir madde yer almazsa, kadın boşandıktan sonra evlilik öncesi soyadını kullanır. 

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Soyadı Ne Zaman Değişir?

Anlaşmalı boşanmada kadının soyadı değişimi  kararın kesinleşmesine bağlıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde kadının soyadı değiştirilmeyecekse protokolde bu husus yazılmış olmalıdır. Protokolün imzalanmasından sonra, boşanma davası mahkemeye sunulur ve mahkeme, protokolün geçerliliği ve hükümlerinin kanunlara uygunluğu hakkında inceleme yapar. Eğer mahkeme, protokolün geçerli olduğunu ve kanunlara uygun olduğunu belirlerse, karar kesinleşir ve kadının soyadı değişimi gerçekleştirilebilir. Kadının soyadı değişimi, kararın kesinleşmesinin ardından yapılır. Mahkeme karara kesinleşme şerhi verdikten sonra durumu nüfus müdürlüğüne bildirir. Bu işlemden sonra kadın nüfus müdürlüğüne başvurarak soyadını değiştirebilir ve yeni kimlik kartı ve diğer resmi belgelerini alabilir. Ancak, bu işlem için belirli bir süre sınırı yoktur.