Yabancıların Çalışma İzninin Değerlendirilmesi

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13.Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Belirtilmiştir. Bakanlık tarafından belirtilen kriterler arasında yazılı bulunan Türkiye’de çalışacak olan yabancılara ödenecek ücretlerin en düşük miktarları her yıl yapılan tebliğ ile düzenlenmektedir.

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği taahhüt edilen aylık ücretler yabancının yapacağı görevin yetkinliği ile örtüşür seviyede olması gerekmektedir. Yabancını çalışma iznine başvurulacak olan tarihte yürürlükte olan asgari ücretin miktarı dikkate alınarak belirlenmesi zorunludur. Buna göre yabancıya ödenmesi gereken minimum tutarlar şöyledir;

– Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, (130.016,25 TL)

– Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, (80.010,00 TL)

– Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, (60.007,50 TL)

– Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı, (30.003,75 TL)

–  Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak  yabancılar için asgari ücretin 2 katı, (40.005,00 TL)

(2024 yılı içerisinde belirlenen asgari ücrete göre 01.01.2024 – 31.12.2024 Tarihleri arasında uygulanacak aylık asgari ücret  20.002,50 TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.)